Адрес

7Talents
гр. София 1592,
Порше бизнес център
бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 3
Тел:(02) 960 31 00 E-mail: info@7talents.bg

Контакти